روزگار غریب 2 http://illiya.mihanblog.com 2020-08-14T16:23:19+01:00 text/html 2015-10-21T15:58:02+01:00 illiya.mihanblog.com علی چند سال بعد از کشتار شیعیان در حج 94 http://illiya.mihanblog.com/post/1070 <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-version="5" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAAGFBMVEUiIiI9PT0eHh4gIB4hIBkcHBwcHBwcHBydr+JQAAAACHRSTlMABA4YHyQsM5jtaMwAAADfSURBVDjL7ZVBEgMhCAQBAf//42xcNbpAqakcM0ftUmFAAIBE81IqBJdS3lS6zs3bIpB9WED3YYXFPmHRfT8sgyrCP1x8uEUxLMzNWElFOYCV6mHWWwMzdPEKHlhLw7NWJqkHc4uIZphavDzA2JPzUDsBZziNae2S6owH8xPmX8G7zzgKEOPUoYHvGz1TBCxMkd3kwNVbU0gKHkx+iZILf77IofhrY1nYFnB/lQPb79drWOyJVa/DAvg9B/rLB4cC+Nqgdz/TvBbBnr6GBReqn/nRmDgaQEej7WhonozjF+Y2I/fZou/qAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://instagram.com/p/8nh7hWOll7/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">بسم الله الرحمن الرحیم از اونجایی که تاریخ همیشه تکرار میشه یادتونه روحانی و هاشمی وزیر بهداشت موقع اومدن فابیوس به ایران وقتی اعتراضات در مورد ورود کسی که ایدز رو وارد ایران کرده بود چه به مردم گفته بودن گذشته ها گذشته و الی آخر ....... یادتونه لاریجانی و ولایتی همین چند وقت پیش در مورد عربستان چی گفتن ما دوستو رفیق هستیمو الی آخر....... حالا به نظرتون چند وقت دیگه یه وزیر سعودی بخواد بیاد ایران فرضا ۳ ماه دیگه میدونید وقتی اعتراضات مردمی بالا میگیره این مفسدا چی میگن به مردم گذشته ها گذشته ما با عربستان مشکلی نداریم</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by روزگار غریب (@alipza62) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-10-09T12:57:32+00:00">Oct 9, 2015 at 5:57am PDT</time></p></div></blockquote><script async="" defer="" src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> text/html 2015-10-20T19:44:55+01:00 illiya.mihanblog.com علی آخوند آمریکایی http://illiya.mihanblog.com/post/1073 <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-version="5" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAAGFBMVEUiIiI9PT0eHh4gIB4hIBkcHBwcHBwcHBydr+JQAAAACHRSTlMABA4YHyQsM5jtaMwAAADfSURBVDjL7ZVBEgMhCAQBAf//42xcNbpAqakcM0ftUmFAAIBE81IqBJdS3lS6zs3bIpB9WED3YYXFPmHRfT8sgyrCP1x8uEUxLMzNWElFOYCV6mHWWwMzdPEKHlhLw7NWJqkHc4uIZphavDzA2JPzUDsBZziNae2S6owH8xPmX8G7zzgKEOPUoYHvGz1TBCxMkd3kwNVbU0gKHkx+iZILf77IofhrY1nYFnB/lQPb79drWOyJVa/DAvg9B/rLB4cC+Nqgdz/TvBbBnr6GBReqn/nRmDgaQEej7WhonozjF+Y2I/fZou/qAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://instagram.com/p/8u9OXFOlur/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">بسم الله الرحمن الرحیم به نظرتون دیگه کی رو میشه به این لیست اضافه کرد؟ نوه امام ره سید حسن خمینی فرزند شهید دستغیب انصاری معاون پارلمانی فریدون صادق شیرازی . . . . لیست بلند بالایی میشه نه؟</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by روزگار غریب (@alipza62) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-10-12T10:10:43+00:00">Oct 12, 2015 at 3:10am PDT</time></p></div></blockquote><script async="" defer="" src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> text/html 2015-10-20T15:56:30+01:00 illiya.mihanblog.com علی نظر واقعی رهبری در مورد دیپلماسی خنده http://illiya.mihanblog.com/post/1069 <iframe style="background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; border: 0px none; margin: 1px; max-width: 658px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 4px; box-shadow: 0px 0px 1px 0px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0px 1px 10px 0px rgba(0, 0, 0, 0.15); display: block; padding: 0px;" scrolling="no" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0" allowtransparency="true" src="https://instagram.com/p/8jhHj7Olko/embed/captioned/?v=5" id="instagram-embed-0" class="instagram-media instagram-media-rendered" frameborder="0" height="590"></iframe><script async="" defer="" src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> text/html 2015-10-19T17:25:53+01:00 illiya.mihanblog.com علی بی شرفهایی که وقتی رهبرشون رو میبینند جلوش پا نمیشن http://illiya.mihanblog.com/post/1076 <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="5" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAAGFBMVEUiIiI9PT0eHh4gIB4hIBkcHBwcHBwcHBydr+JQAAAACHRSTlMABA4YHyQsM5jtaMwAAADfSURBVDjL7ZVBEgMhCAQBAf//42xcNbpAqakcM0ftUmFAAIBE81IqBJdS3lS6zs3bIpB9WED3YYXFPmHRfT8sgyrCP1x8uEUxLMzNWElFOYCV6mHWWwMzdPEKHlhLw7NWJqkHc4uIZphavDzA2JPzUDsBZziNae2S6owH8xPmX8G7zzgKEOPUoYHvGz1TBCxMkd3kwNVbU0gKHkx+iZILf77IofhrY1nYFnB/lQPb79drWOyJVa/DAvg9B/rLB4cC+Nqgdz/TvBbBnr6GBReqn/nRmDgaQEej7WhonozjF+Y2I/fZou/qAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://instagram.com/p/9CGBFpMEzT/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A photo posted by جانباز{مدافع ولایت تاشهادت} (@h.ki39)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-10-19T20:33:07+00:00">Oct 19, 2015 at 1:33pm PDT</time></p></div></blockquote><script async="" defer="" src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> text/html 2015-10-19T15:54:41+01:00 illiya.mihanblog.com علی معامله شیرین دو منافق http://illiya.mihanblog.com/post/1068 <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-version="5" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAAGFBMVEUiIiI9PT0eHh4gIB4hIBkcHBwcHBwcHBydr+JQAAAACHRSTlMABA4YHyQsM5jtaMwAAADfSURBVDjL7ZVBEgMhCAQBAf//42xcNbpAqakcM0ftUmFAAIBE81IqBJdS3lS6zs3bIpB9WED3YYXFPmHRfT8sgyrCP1x8uEUxLMzNWElFOYCV6mHWWwMzdPEKHlhLw7NWJqkHc4uIZphavDzA2JPzUDsBZziNae2S6owH8xPmX8G7zzgKEOPUoYHvGz1TBCxMkd3kwNVbU0gKHkx+iZILf77IofhrY1nYFnB/lQPb79drWOyJVa/DAvg9B/rLB4cC+Nqgdz/TvBbBnr6GBReqn/nRmDgaQEej7WhonozjF+Y2I/fZou/qAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://instagram.com/p/8jX2Smulkr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">بسم الله الرحمن الرحیم توافق این دو مفسد برای عبور ترکمنچای هسته ایی از مجلس توسط لاریجانی در نتیجه پاداش این کاسه لیسی و خوشخدمتی دوباره بیرون آمدن اسم لاریجانی از صندوق ها و تکیه بر صندلی ریاست مجلس چه روزگار کثیفیست</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by روزگار غریب (@alipza62) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-10-07T22:12:29+00:00">Oct 7, 2015 at 3:12pm PDT</time></p></div></blockquote><script async="" defer="" src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> text/html 2015-10-18T15:51:05+01:00 illiya.mihanblog.com علی یک سیئه از سیئات اکبرشاه http://illiya.mihanblog.com/post/1067 <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-version="5" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:36.3979848866% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAAGFBMVEUiIiI9PT0eHh4gIB4hIBkcHBwcHBwcHBydr+JQAAAACHRSTlMABA4YHyQsM5jtaMwAAADfSURBVDjL7ZVBEgMhCAQBAf//42xcNbpAqakcM0ftUmFAAIBE81IqBJdS3lS6zs3bIpB9WED3YYXFPmHRfT8sgyrCP1x8uEUxLMzNWElFOYCV6mHWWwMzdPEKHlhLw7NWJqkHc4uIZphavDzA2JPzUDsBZziNae2S6owH8xPmX8G7zzgKEOPUoYHvGz1TBCxMkd3kwNVbU0gKHkx+iZILf77IofhrY1nYFnB/lQPb79drWOyJVa/DAvg9B/rLB4cC+Nqgdz/TvBbBnr6GBReqn/nRmDgaQEej7WhonozjF+Y2I/fZou/qAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://instagram.com/p/8dvuOnuloj/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">بسم الله الرحمن الرحیم زیباترین تعبیری که درباره این دو فاسد شنیدم از مطهری این زمانه&nbsp; مرحوم آیت الله خزعلی ره از رفتارهای خاتمی و هاشمی گلایه کرده بودن به آیت الله مصباح یزدی که ایشون در جواب گفته بودن خاتمی سیئة من السیئات هاشمیست خاتمی یک گناه از گناهان هاشمیست&nbsp; مرحوم خزعلی ره میگفتن شما هاشمی را نمیشناسید خدا کند من بمیرم و روی کار آمدن هاشمی را نبینم و خداوند او را به آرزویش رساند و در واقع این حرف رومیشه به عنوان یک پیشگویی و شاید یک اخطار دانست که اکبر شاه ملعون داره برمیگرده</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by روزگار غریب (@alipza62) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-10-05T17:45:39+00:00">Oct 5, 2015 at 10:45am PDT</time></p></div></blockquote><script async="" defer="" src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> text/html 2015-10-17T19:47:53+01:00 illiya.mihanblog.com علی نتیجه سواری دادن به کدخدا http://illiya.mihanblog.com/post/1075 <iframe style="background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; border: 0px none; margin: 1px; max-width: 658px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 4px; box-shadow: 0px 0px 1px 0px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0px 1px 10px 0px rgba(0, 0, 0, 0.15); display: block; padding: 0px;" scrolling="no" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0" allowtransparency="true" src="https://instagram.com/p/8vNmusulnw/embed/?v=5" id="instagram-embed-0" class="instagram-media instagram-media-rendered" frameborder="0" height="738"></iframe><script async="" defer="" src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> text/html 2015-10-17T19:37:46+01:00 illiya.mihanblog.com علی یاد بگیر ظریف الممالک بدبخت http://illiya.mihanblog.com/post/1072 <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-version="5" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAAGFBMVEUiIiI9PT0eHh4gIB4hIBkcHBwcHBwcHBydr+JQAAAACHRSTlMABA4YHyQsM5jtaMwAAADfSURBVDjL7ZVBEgMhCAQBAf//42xcNbpAqakcM0ftUmFAAIBE81IqBJdS3lS6zs3bIpB9WED3YYXFPmHRfT8sgyrCP1x8uEUxLMzNWElFOYCV6mHWWwMzdPEKHlhLw7NWJqkHc4uIZphavDzA2JPzUDsBZziNae2S6owH8xPmX8G7zzgKEOPUoYHvGz1TBCxMkd3kwNVbU0gKHkx+iZILf77IofhrY1nYFnB/lQPb79drWOyJVa/DAvg9B/rLB4cC+Nqgdz/TvBbBnr6GBReqn/nRmDgaQEej7WhonozjF+Y2I/fZou/qAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://instagram.com/p/8rVJX_ulsp/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">بسم الله الرحمن الرحیم پوتین خطاب به اوباما من اون مردک وطن فروش پاچه خوار نیستم حواست جمع باشه گفته باشم.... کاش ظریف یکم شرف داشت......</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by روزگار غریب (@alipza62) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-10-11T00:22:48+00:00">Oct 10, 2015 at 5:22pm PDT</time></p></div></blockquote><script async="" defer="" src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> text/html 2015-10-17T19:37:46+01:00 illiya.mihanblog.com علی ملانصرالدین و حکایت این روزهای ما http://illiya.mihanblog.com/post/1071 <iframe style="background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; border: 0px none; margin: 1px; max-width: 658px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 4px; box-shadow: 0px 0px 1px 0px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0px 1px 10px 0px rgba(0, 0, 0, 0.15); display: block; padding: 0px;" scrolling="no" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0" allowtransparency="true" src="https://instagram.com/p/8oj3JnOlj5/embed/captioned/?v=5" id="instagram-embed-0" class="instagram-media instagram-media-rendered" frameborder="0" height="780"></iframe><script async="" defer="" src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> text/html 2015-10-17T15:48:37+01:00 illiya.mihanblog.com علی بیابان و حسین http://illiya.mihanblog.com/post/1066 <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="5" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAAGFBMVEUiIiI9PT0eHh4gIB4hIBkcHBwcHBwcHBydr+JQAAAACHRSTlMABA4YHyQsM5jtaMwAAADfSURBVDjL7ZVBEgMhCAQBAf//42xcNbpAqakcM0ftUmFAAIBE81IqBJdS3lS6zs3bIpB9WED3YYXFPmHRfT8sgyrCP1x8uEUxLMzNWElFOYCV6mHWWwMzdPEKHlhLw7NWJqkHc4uIZphavDzA2JPzUDsBZziNae2S6owH8xPmX8G7zzgKEOPUoYHvGz1TBCxMkd3kwNVbU0gKHkx+iZILf77IofhrY1nYFnB/lQPb79drWOyJVa/DAvg9B/rLB4cC+Nqgdz/TvBbBnr6GBReqn/nRmDgaQEej7WhonozjF+Y2I/fZou/qAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://instagram.com/p/8WwrhFulgW/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A photo posted by روزگار غریب (@alipza62)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-10-03T00:39:20+00:00">Oct 2, 2015 at 5:39pm PDT</time></p></div></blockquote><script async="" defer="" src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> text/html 2015-10-17T15:25:01+01:00 illiya.mihanblog.com علی روزی جدید در تاریخ ایران 26 مهر مستعمره شدن دوباره ایران http://illiya.mihanblog.com/post/1065 <br><blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-version="5" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.480127186% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAAGFBMVEUiIiI9PT0eHh4gIB4hIBkcHBwcHBwcHBydr+JQAAAACHRSTlMABA4YHyQsM5jtaMwAAADfSURBVDjL7ZVBEgMhCAQBAf//42xcNbpAqakcM0ftUmFAAIBE81IqBJdS3lS6zs3bIpB9WED3YYXFPmHRfT8sgyrCP1x8uEUxLMzNWElFOYCV6mHWWwMzdPEKHlhLw7NWJqkHc4uIZphavDzA2JPzUDsBZziNae2S6owH8xPmX8G7zzgKEOPUoYHvGz1TBCxMkd3kwNVbU0gKHkx+iZILf77IofhrY1nYFnB/lQPb79drWOyJVa/DAvg9B/rLB4cC+Nqgdz/TvBbBnr6GBReqn/nRmDgaQEej7WhonozjF+Y2I/fZou/qAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://instagram.com/p/8EC-0LOlhK/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">بسم الله الرحمن الرحیم بعد از سی و خوردی سال مبارزه بخاطر یک نوکر کدخدا و صهیونیست که تربیت شده خودشون بود ایران به مستعمره ۶&nbsp; کشور تبدیل ش چیزی که در تاریخ ایران بی سابقست لعنت خدا بر روحانی و اکبر شاه ظریف عراقچی و هر کسی که به انقلاب اسلامی مردم و مستضعفین جهان خیانت کردن لعنت خدا بر همگی آنها و دوستداران آنها الی یوم الدین</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by روزگار غریب (@alipza62) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-09-25T18:13:41+00:00">Sep 25, 2015 at 11:13am PDT</time></p></div></blockquote><script async="" defer="" src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> text/html 2015-10-17T14:48:24+01:00 illiya.mihanblog.com علی کعبه عشاق http://illiya.mihanblog.com/post/1064 <img src="http://s3.picofile.com/file/8217781768/Instagram_2015_10_17_21_45_31.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2015-10-11T18:34:29+01:00 illiya.mihanblog.com علی مولای ما یک کلمه فقط بله یا نه؟ http://illiya.mihanblog.com/post/1063 <br><blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-version="5" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAAGFBMVEUiIiI9PT0eHh4gIB4hIBkcHBwcHBwcHBydr+JQAAAACHRSTlMABA4YHyQsM5jtaMwAAADfSURBVDjL7ZVBEgMhCAQBAf//42xcNbpAqakcM0ftUmFAAIBE81IqBJdS3lS6zs3bIpB9WED3YYXFPmHRfT8sgyrCP1x8uEUxLMzNWElFOYCV6mHWWwMzdPEKHlhLw7NWJqkHc4uIZphavDzA2JPzUDsBZziNae2S6owH8xPmX8G7zzgKEOPUoYHvGz1TBCxMkd3kwNVbU0gKHkx+iZILf77IofhrY1nYFnB/lQPb79drWOyJVa/DAvg9B/rLB4cC+Nqgdz/TvBbBnr6GBReqn/nRmDgaQEej7WhonozjF+Y2I/fZou/qAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://instagram.com/p/8tp1n1Olq8/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">بسم الله الرحمن الرحیم آقاجان دو کلمه گفتید پیکر حاجیامون رو که نمیدادند پس دادند حالا از شما چیزی جز یک کلمه نمیخوایم آیا خطوط قرمزی که ترسیم کردید رعایت شد یا نه؟&nbsp; بله یا نه&nbsp; همین</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by روزگار غریب (@alipza62) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-10-11T22:02:05+00:00">Oct 11, 2015 at 3:02pm PDT</time></p></div></blockquote><script async="" defer="" src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> text/html 2015-10-11T11:47:22+01:00 illiya.mihanblog.com علی چطور با توطئه صهیونیستی آمریکایی لاریجانی مقابله کنیم؟ http://illiya.mihanblog.com/post/1062 <font size="4"><br></font><blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-version="5" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> </div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <font size="4"><a href="https://instagram.com/p/8s7IZyuli4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">بسم الله الرحمن الرحیم</a></font></p><p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"><font size="4"><a href="https://instagram.com/p/8s7IZyuli4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank"> حالا که که کار به اینجا رسید و معلوم شد آقایون دروغگویه رهروان ولایت با اصلاح طلبان مجلس که دستشون تو یه کاسست و در واقع اینها نفوذی های جریان صهیونیستی آمریکایی اصلاح طلب و فتنه ۸۸ هستن با ظاهر اصولگرایی و ولایت مداری. برای به خاک مالیدن پوزه هرچی کفتاره دروغگویه ما هم یک پیشنهاد داریم حالا که آقایون برای اینکه در انتخابات کسی نفهمه کی به برجام رای + داده و بعدها بتونن وقتی گندش در اومد بگن ما مخالف بودیم ما هم یک پیشنهاد داریم که الگو برداری از این اقدام نماینده محترم و هرباره نماینده شریف رسایی که رایشو رو به دوربین اعلام میکنه که بعدا نتونه عوضش کنه درنتیجه همین حالا روی هر موضوع درست فکر و کار میکنه پس حالا که مفسد بزرگ لاریجانی به انقلاب و رهبری و مردم خیانت کرد آقایون اصولگرای مجلس الان روزگار تکنولوژیه پس حالا هرکی مخالفه در یک کمپین مخالفین برجام اسم و عکسشو رایشو ثبت كنه تا ملت بدونند کی موافقه و کی مخالفه در نتیجه هر کسی که الان در کمپین و گردهمایی شرکت نکرد بعدها نتونه بگه مخالف بودم. یا کمپین راه بندازین یا ویدیو ضبط کنید فقط یک تاریخ پایان داشته باشه بعد از اون کسی نتونه اضافه بشه و هر ویدیو یا رای جلویه همه اعضا ضبط و تایید بشه وگرنه آقایون رهروان این دروغگویان ممکنه برن عکس و فیلم درست کنند و بگن ما مخالف بودیم پس باید به تایید اعضای برسه که پاشنه آشیل طرح هم بسته بشه در آخر مرگ بر لاریجانی مفسد بزرگ و جهبه رهروان ولایت این اصولگرایان دروغی</a></font></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><font size="4">A photo posted by روزگار غریب (@alipza62) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-10-11T15:13:57+00:00">Oct 11, 2015 at 8:13am PDT</time></font></p></div></blockquote><script async="" defer="" src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> text/html 2015-10-01T20:13:44+01:00 illiya.mihanblog.com علی تسبیحات امیرالمومنین علی(ع) بعد از هر نماز http://illiya.mihanblog.com/post/1061 <font size="4"><b> <span style="color: #ff0000;"><strong>تسبیحات امیرالمومنین :</strong></span> </b></font><p><font size="4"><b>كیفیت این تسبیحات:</b></font></p><font size="4"><b> </b></font><p><font size="4"><b>10 بار سبحان الله<br>10&nbsp; بار الحمدلله<br>10 بار الله اكبر<br>10 بار لا اله الا الله <br>بعد از هر نماز<br><br>فضیلت این تسبیحات:</b></font></p><font size="4"><b> </b></font><p><font size="4"><b><br>امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام به براء بن عازب فرمودند:</b></font></p><font size="4"><b> </b></font><p><font size="4"><b>آیا كاری به تو یاد دهم كه چون آن را انجام دهی، از اولیای خدا خواهی بود؟</b></font></p><font size="4"><b> </b></font><p><font size="4"><b>فرمود بله.</b></font></p><font size="4"><b> </b></font><p><font size="4"><b>حضرت تسبیحات فوق را به او آموزش داداند و سپس فرمودند: هر كس این تسبیحات را بعد از هر نماز بخواند،</b></font></p><font size="4"><b> </b></font><p><font size="4"><b>خدا هزار بلای دنیوی را از او دور می كند، كه آسان ترین آن بازگشت از دین است و در آخرت برای او هزار</b></font></p><font size="4"><b> </b></font><p><font size="4"><b>منزلگاه آماده می كند كه یكی از آن منزلت ها مجاورت رسول خدا صلی الله علیه و آله است .</b></font></p><font size="4"><b> </b></font><p><font size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><font size="4"><b> </b></font><p><font size="4"><b><br><br>منابع :<br>مستدرك الوسائل، ج٥، ص ٨٢<br>بحار الانوار، چ بیروت، ج ٨٣، ص٣٤.</b></font></p><font size="4"><b> </b></font>