Moon Hoax Wallpaper خرید مستند سفر به ماه

                                                                           
"در دروغ بزرگ همیشه قدرت معینی از قابلیت باور كردن وجود دارد. چراكه افراد زیادی از یك ملت همیشه تحت تأثیر عواطف به راحتی گول می خورندحالا یا عمدی یا سهوی. و به خاطر سادگی و بی آلایشی و صداقت باور آنها،راحت تر قربانی یك دروغ بزرگ می شوند تا یك دروغ كوچك. چرا كه آنها خودشاندر موارد كوچك، دروغ های كوچك می گویند و از گفتن دروغ های بزرگ شرم دارند(و دولت مردان در این مورد شرمی هم ندارند). هرگز به ذهن این مردم خطورنمی كند كه دروغ های خیلی بزرگ بسازند و هرگز هم باور ندارند كه دیگرانچنان گستاخ باشند كه این چنین صداقت را بدنام كنند ولو این كه مدارك اینچنین دروغی را برای ذهن آنها ثابت كنند آن هم به طور آشكار، باز هم بهدروغ بودن آن دروغ بزرگ شك دارند و همچنان فكر می كنند كه حتماً توضیحیوجود دارد. چنین دروغ بزرگ گستاخانه ای همیشه رد پاهایی پشت سر خود به جایمی گذارد. حتی بعد از این كه سرهم بندی شد و توسط متخصص های جهانی دروغگویی وتمام كسانی كه برای دروغ گفتن در هر دروغ گویی با هم همكاری میكنند، به عنوان یك حقیقت شناخته شد. این افراد در حال حاضر به خوبی میدانند كه چگونه از این دروغ ها برای اهداف توسعه طلبانه خود استفاده كنند"
آدولف هیتلر (1925)حتی یك تفاله ای از كیسه ی زباله ی زمین مانند آدولف هیتلر هم میدانست كه چگونه توده های مردم را با مهارت اداره كند و گول بزند پس شما بهواقع فكر می كنید كه آمریكا انسان را بر روی ماه فرود آورده است؟ خوب،دوباره فكر كنید. ما مداركی داریم كه فرود انسان بر روی ماه در اواخر دههی 60 و اوایل دهه ی 70 دروغی بزرگ بوده است.


برای شروع بهتر است بدانید كه تنها 100 نفر در پروژه فرود بر روی كرهی ماه درگیر بوده اند. مركز كنترل در هوستون (Houston) به علاوه بیشترزنان و مردانی كه بر روی این پروژه كار كرده اند، شكی باقی نمی گذارند كهاین كار یك دروغ بوده است. اما چگونه ممكن است؟ خیلی ساده. قدرت كسی كهچنین افتضاحی را به بار آورده هرگز اجازه نمی دهد كه كسی این تصور راداشته باشد. هزاران نفری كه درگیر این ماجرا شده اند، تنها نگران قسمتكوچكی بودند كه مربوط به آنها بود. مهندسان، مكانیك ها، برنامه نویسانكامپیوتری و... كاری نداشتند كه با هم مشترك باشد. بنابراین بیشتر افراداز چیزی از یك پروژه ی هالیوود سر بیرون می آورد، چیزی نمی فهمند.

در سال 1962، رئیس جمهور آمریكا، جان اف كندی گفت كه یك تصوری ازآمریكا دارد كه تا قبل از پایان این دهه می تواند انسان را بر روی ماهفرود آورد و دوباره وی را به زمین بازگرداند. امروز، ما نمی دانیم كه كندیآن روز می دانست كه این كار واقعاً ممكن است یا نه اما مدت كوتاهی پس ازترور او، بهترین دانشمند جهان در زمینه ی موشك كه در این پروژه كار می كردبه لیندون جانسون اطلاع داد كه علم حداقل تا 30 سال آینده از انجام چنینپروژه ای ناتوان است. حقیقت این است... در واقع آنها كمی خوش بین بودند.الآن و اینجا ما 40سال از آن تاریخ را گذرانده ایم و هنوز هم تكنولوژیقادر به فرستادن یك انسان به ماه و باز گرداندن سالم وی به زمین نیست.قدرت هایی كه در مورد این كلاهبرداری تصمیم گرفتند به این نتیجه رسیدند كهاگر آنها نتوانستند انسانی را به ماه بفرستند وبه سلامت به زمینبازگردانند، كاری كه آنها باید بكنند این است كه از ناسا بخواهند این چنینپروژه ای را جعل كند و پس از آن میلیاردها دلار از پول مالیات دهندگان كهبرای سرمایه گذاری در این پروژه در نظر گرفته شده بود را برای خودبردارند. پس از آن، آنها تصمیم گرفتند كه واقعاً می توانند كل این ماجرارا جعل كنند آنهم فقط با قسمتی از پولی كه برای این كار آماده شده بود.این جا در عكس زیر مكانی در ایسلند است كه ما فهمدیم كه بسیاری از كلك هاو دروغ های ناسا در آن ساخته شده است.

در این جا چند حقیقت وجود دارد كه باید به ذهن بسپارید كه نمی شود واقعاً انسانی را به ماه فرستاد و غیر ممكن است:
ماه به طور دائم توسط شهاب سنگ های خیلی ریز كه با سرعت بیست هزارمایل در ساعت حركت می كنند، در حال بمباران شدن است. برای این كه تصوردرستی داشته باشید گلوله یك تفنگ با سرعت 800 مایل بر ساعت حركت می كند.ماه هم هیچ اتمسفری ندارد كه سرعت این شهاب سنگ ها را كم كند. اگر یكی ازفضانوردان یا یكی از واحدهای ماه نشین توسط یكی از این شهاب سنگ ها ضربهای ببیند حتی اگر این شهاب سنگ به اندازه ی یك دانه برنج باشد، آن وقت كارتمام است. عجیب این كه ناسا در آن زمان اصلاً نگران چنین موضوعی نبود.

این یك مورد واقعاً دیگر خیلی خنده دار است. به پوتین های نیلآرمسترانگ (اولین انسانی كه آمریكایی ها مدعی اند بر روی ماه پاگذاشت)نگاه كنید. به كف پوتین نگاه كنید و به عكس كه ناسا ادعا می كند اولین نقشپوتین بر روی ماه بود.


این دونقش هیچ شباهتی به هم ندارند. ناسا سرانجام به خاطر اشتباهشطفره رفت و حالا ادعا می كند كه پوتین هایی كه آرمسترانگ روی ماه پوشیدهبود قبل از این كه ماه نشین اورا سوار كند روی سطح ماه رها شد و به زمینبازگردانده نشد، مطمئناً همین كه ناسا گفته، درست است...

http://mazjin.persiangig.com/image/article/astronomy/moon%20cover.jpg

یك مشكل دیگر، یك سری امواج كشنده در فضا وجود دارد نه تنها برایفضانوردان بلكه برای عكس هایی كه ممكن است بخواهد گرفته شود هم كشنده استو آنها را از بین می برد. خیلی خنده دادر است كه ناسا سعی كرده كه با حیلهاین رسوایی دیگر را هم از سر بگذراند. در یك دقیقه به شما نشان می دهیم كهچنین عكس هایی كه ناسا ادعا می كند روی ماه گرفته شده است جعلی است.
ماه بر روی زمین كه 250 هزار مایل با آن فاصله دارد نور می اندازد،برای این كه چنین سطحی به این روشنایی بخواهد وجود داشته باشد، حتما، برایهر كس كور كننده خواهد بود. بنابراین اصلاً فكرش را هم نكنید كه باتكنولوژی آن روز (حتی امروز) بتوان عكس گرفت كه ظاهر هم بشود. اما هیچكدام از چنین عكس هایی كه فضانوردان گرفتند، كوچكترین مشكلی نداشت.
نیل آرامسترانگ كسی كه ناسا مدعی است اولین انسانی است كه پا بر رویماه گذاشت هم اكنون (این مقاله قبل از مرگ وی تألیف شده بود) دچار بیماریروح شده است چرا كه تمام عمرش مجبور بوده با این دروغ زندگی كند. عجیب اینكه ما هیچ گاه ندیدیم كه فضانوردانی كه بر روی ماه راه رفته اند در یك جمعمردمی از جزئیات این سفر حرف بزنند. چرا این كار را نكردند؟ ناسا به آنهااجازه نداد.
در عكس زیر كه از ماه نورد گرفته شده ومدعی شده اند كه بر روی ماه حركت كرده است هیچ رد لاستیكی در عقب یا جلوی آن دیده نمی شود.
به عكس زیر نگاه كنید علامت آمریكا بر روی سفینه ی ماه نشین با نوارچسب اسكاچ چسبانده شده این نوارچسب حتماً باید تحمل دمای 400درجه را داشتهباشد آیا می توانسته است؟ من كه مطمئنم نمی توانسته شما چطور؟

به این عكس نگاه كیند عكسی است از پیت كانراد از آپولو 12 اگر بهقسمت بالایی كلاهش نگاه كنید، در قسمت بالا سمت راست انعكاس پروژكتورنورپردازی استودیویی را می توانید ببینید.

حالا یك چیز جالب دیگر، اولین سیگنال های ارسالی از ماه ابتدا بهاسترالیا رسیده است، استرالیایی های می گویند كه در اولین تصویر مخابرهشده دیده اند كه یك نفر یك قوطی كوكاكولا را كه در تصویر بوده از تصویربیرون پرت كرده است.

یا مثلاً به این عكس توجه كنید كه در آن پرچم آمریكا به آرامی توسطباد در حال تكان خوردن است. جالب این كه در ماه هیچ گونه جریان بادی وجودندارد. چون ماه اتمسفر ندارد.

برای آنكه سفر به فضا امكان پذیر شود، ناسا تأسیس شد. برنامه ی فضاییآپولو این طور وانمود كرد كه انسان می تواند به فضا سفر كند و بر روی ماهپیاده روی كند. هر كدام از پروژه های آپولو با دقت تمرین می شد و سپس بادقت بسیار بیشتر در صحنه های نمایش در سایت آزمایشی فوق سری كمیسیون انرژیاتمی در صحرای نوادا و استودیوهای كاملاً امن ومحافظت شده والت دیزنی كهدر آن یك مدل بزرگ از ماه بود، به صورت فیلم در می آمد. همه ی اسامی،مأموریت ها، محل های فرود و تمام وقایع در برنامه ی فضایی آپولو انعكاسمراسم و تشریفات سری و سمبل آیین های سری پنهان روشنفكران است. شفاف ترینچیز انفجار ساختگی سفینه ی فضایی آپولو 13 كه آكوریس (عصر جدید) نامیدهشده بود، كه در ساعت 1:13 (زمان نظامی 1313) در 13 آوریل 1970 رخ داد. اینرخداد استعاره ای از جشن درگیركردن مرگ و انفجار، شغل تابوت سازی، مشاركتبا جهان معنوی و... در این پروژه بود. سفرهای اكتشاف ماه متوقف شدند چراكه ادامه دادن این دروغ بزرگ بدون آشكار شدن آن امكان پذیر نبود و البتهآنها دیگر داستانی برای سرهم كردن نداشتند.
هیچ انسانی، هیچ گاه از ارتفاع 300 مایلی بالاتر نرفت. در این ارتفاعفضانوردان تحت فشار تشعشعات كمربند ون آلن بودند و البته كمربند ون آلن ازآنها در برابر بی نهایت تشعشعات كیهانی محافظت می كرد. هیچ انسانی هرگز درهیچ برنامه ی فضایی آشكار برای عموم مردم، دور ماه نگشت، روی آن فرودنیامد و روی ماه پیاده روی نكرد، هیچ كس، هیچ وقت. حتی اگر چنین چیزی همرخ داده باشد آنهم به صورت واقعی، باید از تكنولوژی خیلی بالایی استفادهشده باشد و هیچ كس هم از آن خبر نداشته باشد (حتی حالا هم چنین تكنولوژیپیشرفته ای در اختیار ما نیست).


آن تشعشعات عظیم كه در كمربند ون آلن با آن روبروی می شویم، تشعشعاتخورشیدی، پرتوهای كیهانی، روشنایی خیره كننده خورشید، كنترل دما و خیلی ازمشكلات دیگر به هیچ موجود زنده ای اجازه نمی دهد كه با چنین سطحی ازتكنولوژی كه ما در اختیار داریم، از اتمسفر خارج شود. هر دانش آموز با هوشدبیرستانی با یك كتاب فیزیك پایه می تواند ثابت كند كه فرود آپولو بر رویماه توسط ناسا جعلی بوده است.
اگر باز هم شك دارید، توضیح دهید كه چگونه فضانوردان روی ماه پیادهروی كردند ،آن هم با لباس فضایی و در معرض نور خورشید كامل و گرمایی كه درخلأ موجود در سطح ماه با درجه حرارت 256 درجه، آنها را احاطه كرده بود وتازه اینها غیراز اثرات شهاب سنگ های آسمانی، پرتوهای كیهانی، پرتوهایخورشیدی و... است. ناسا به ما می گوید كه ماه هیچ اتمسفری ندارد وفضانوردان این سازمان در خلأ كامل بوده اند.
گرما با به عنوان حركت و لرزش مولكول های ماده معنی می شود. حركتسریع مولكول ها، یعنی دمای بالاتر. حركت آرامتر مولكول های یعنی دمایپایین تر. صفر مطلق دمایی است كه در آن حركت مولكول ها، متوقف می شود.برای داشتن گرما یا سرما، باید ملوكول هایی موجود باشند.
خلأ حالتی از نیستی است كه هیچ مولكولی وجود ندارد. خلأ هم درجاتیدارد.دانشمندان معتقدند كه خلأ كامل وجود ندارد. فضا شبیه ترین چیز به خلأكامل است كه برای ما شناخته شده است. در جایی كه ما به عنوان فضا میشناسیم مولكولهای بسیار كمی وجود دارد كه مفهوم اندازه گیری سرما وگرما درآن غیر ممكن است. این همان دلیلی است كه براساس آن ما از فلاسك یا بطر هایخلأ برای نگهداری مایعات سرد یا گرم استفاده می كنیم تا بدون نیاز به دوباره سرد كردن یا دوباره گرم كردن، دمای آنها حفظ شود.
همه ی انواع پرتوها در خلأ حركت می كنند اما هیچ تأثیری برخلأندارند. پرتوهای گرمایی خورشید در فضا حركت می كنند اما فضا را گرم نمیكنند. در واقع پرتوهای گرمایی خورشید به هیچ وجه تأثیرگذار نیستند تا وقتیكه به ماده برخورد كنند. حركت های مولكولی وقتی انرژی موجب به صورت مستقیمتوسط ماده دریافت شود، زیاد می شوند. زمانی كه طول می كشد تا ماده بر اثرنور مستقیم خورشید در فضا گرم شود، به رنگ نور، خواص عنصری آن، فاصله ازخورشید، و نرخ جدب موج گرمایی توسط ماده بستگی دارد. فضا داغ نیست. فضاسردنیست.


اجسامی كه گرم می شوند به وسیله ی فضا نمی توانند سرد شوند. اولینكار برای سرد كردن یك جسم این است كه آن را از معرض نور مستقیم خوشید دورنگه داریم. چیزهایی كه در سمت سایه ی یك چیز دیگر قرار دارند، عاقبت سردمی شوند، اما نه به خاطر این كه فضا سرد باشد. فضا سرد نیست. گرما و سرمادر خلأ فضا وجود ندارد. قوانین حركت دستور می دهند تا مولكولها آهسته ترحركت كنند. اگر هیچ منبع گرمایی دیگری نباشد، اجسام بالاخره سرد می شوند،اما از آنجایی كه خلأ موجود در فضا یك عایق كامل محسوب می شود، زمان زیادیطول می كشد تا یك جسم سرد شود حتی زمانی كه به طور كامل از معرض امواجگرمایی یا دیگر امواج خارج شود.


ناسا تأكید می كند كه لباس هایی كه فضانوردان مثلاً روی سطح ماهپوشیده بودند، دارای تهویه مطبوع بوده است. یك سیستم تهویه مطبوع بدونتبادلگر گرمایی، نمی تواند كار كند. یك تبادلگر گرمایی به طور ساده اینطور كار می كند كه گرمایی را كه در یك میانجی مثل گاز فریون، جمع شده استرا می گیرد و به جای دیگری منتقل می كند. برای این كه سیستم تهویه مطبوعكار كند و گرما را به مكان دوم انتقال دهد، به یك میانجی دیگر كه مولكولهایش گرما جذب كند مثل هوا یا آب احتیاج دارد. (این میانجی دوم درآشپزخانه خانه، هوای موجود در آشپزخانه است). یك سیستم تهویه مطبوع نخواهدتوانست كه در خلأ كار كند. یك لباس فضایی كه در محاصره ی خلأ قرار داردنمی تواند گرمای داخل لباس را بگیرد و به مكانی دیگر بدهد. به یاد آوریدكه خلأ یك عایق كامل است. در چنین شرایط محیطی ای، یك انسان در لباس فضاییخود، بریان می شود.
ناسا ادعا می كند كه لباس فضایی آنها به وسیله یك سیستم آب پایه كهدر لوله های اطراف بدن فضانورد كار می كرده است، خنك می شده است كه آن همتوسط یك محافظ مارپیچی در قسمت پشتی لباس فضانوردان، از نور خورشید محافظتمی شده است.

ناسا ادعا می كند كه آب بر روی مارپیچ اسپری می شده تا لایه ای از یخایجاد شود. ظاهراً پس از آن، یخ كه آن گرمای عظیم را جذب كرده است بخار میشده و به فضا می رفته است. در این مورد دو مشكل وجود دارد كه به هیچ وجهقابل توضیح نیست:
1- میزان آبی كه برای انجام این كار باید توسط فضانورد حمل شود، حتیبرای زمان بسیار كوتاهی (آنهم برای دمای 155 درجه بالای نقطه ی جوش آب)آنقدر زیاد است كه برای فضانورد امكانپذیر نیست.
2- ناسا ادعا كرده است كه آنها یخ در سطح ماه پیدا كرده اند. ناساادعا می كند كه محافظت توسط یخ (در برابر پرتوهای خورشید) اظهارات جعلیآنها را در مورد سیستم تهویه مطبوع را نقض نمی كند.
این را به خاطر داشته باشید. در مورد این موضوع فكر كنید آن هم وقتیكه یك روزصبح با یك فلاكس پر از قهوه بیرون می روید. در این مورد خیلیطولانی و عمیق فكر كنید آن هم وقتی كه یك فنجان قهوه ی داغ (4 ساعت پس ازصبح) می ریزید تا با نهار بنوشید. باز هم در این مورد فكر كنید كه چگونهچنین چیزی ممكن است آن هم در آخر روز وقتی باز هم یك فنجان قهوه ی گرمدارید كه بخورید.
قوانین یكسان فیزیكی در مورد هر وسیله ای كه در فضا سفر می كند،اعمال می شود. ناسا ادعا می كند كه فضاپیما به آرامی چرخش می كرده است تاقسمت های قرار گرفته در سایه، به وسیله ی سرمای جان فرسای فضا سرد شود...سرمای جان فرسایی كه وجود ندارد. در واقع تنها كاری كه چرخش سفینه میتوانسته انجام دهد، آن بوده است كه گرمایی ثابت و حتی بیشتر برای سفینه راسبب شود همانند وقتی كه شما یك هات داگ را روی آتش می چرخانید. در واقع یكغذا كه نامش فضانورد آپولو بوده است، پخته می شده است. حداقل كاری كه میشود كرد این است كه وقتی سفینه به زمین بازمی گردد شما دلتان نمی خواهد كهدر سفینه را باز كنید.
ناسا خودش هم بهتر می داند كه اگر چنین سیستم خنك كننده ای برای لباسفضانوردان تعبیه كرده بوده است، باید برای سفینه مدل بزرگترش را قرار میداده است. هیچ راكتی چنین حجم عظیمی از آب (برای سفینه و فضانوردان) راحتی برای زمانی كوتاه نمی توانسته حمل كند.
آب وزنی حدود 62 پوند بر فوت مكعب دارد. فضا و جرم آبی به این مقدار،برای حمل توسط راكت ها خیلی خطرناك بوده است. هیچ گاه چنین مقدار عظیمی ازآب در هیچ مأموریتی نه برای فضانوردان نه برای سفینه ها، حمل نشده است.
بر روی نوارهای ضبط شده به اصطلاح سفر به ماه، فضانوردان به تلخی ازسرمایی كه در حین سفر نیز بر روی سطح ماه با آن روبرو بوده اند، شكایتكرده اند. آنها گفته اند از گرماسازهایی استفاده كرده اند كه برای غلبه برسرمای وحشتناك فضا كافی نبوده است. انجام چنین حیله ای هم ضروری بوده استچرا كه مجبور می شده اند روزی حقیقت را بگویند. حقیقت را. این حیله همچنینمدركی از خواری و غرور است كه درآن روشنفكران همچنان كارهای انسان هایمعمولی را انجام می دهند.
چیزی كه ما شنیدیم در واقع از یك سیستم سرمازای قوی در صحنه ی نمایشو ضبط فیلم مأموریت آپولو 11 بوده است. این صحنه ی نمایش و فیلم سازی درسایت آزمایش فوق سری كمیسیون انرژی اتمی در صحرای نوادا قرار داشته استجایی كه دمای هوا به طور معمول 100 درجه فانهایت است. در گرمای مستقیمخورشید، فضانوردان هرگز نباید سردشان می شده است حتی در فضا كه خلأ آن یكعایق كامل است.
به عنوان مدرك، ماه نشین را كه در مؤسسه ی اسمیت سونیان (smithsonian institute) در معرض نمایش عمومی قرار دارد، بررسی كنید و به هسته یموتور راكت كه درون ماه نشین قرار داده شده است توجه كنید كه به قمستبالای نازل راكت در قسمت پایین مركزی ماه نشین متصل شده است. این همانموتور راكتی است كه می گویند نیروی اضافه برای فرود بر ماه و برخاستن ازآن را فراهم كرده است. درنمونه ی واقعی ماه نشین این موتور راكت موجود استاما در فیلم ها و عكس هایی كه گفته می شود روی ماه از ماه نشین گرفته شدهاست دیده نمی شود. پس از آن نظری به شبیه ساز ماه نشین بیندازید و شماخواهید فهیمد كه دقیقاً كجا چنین حقه ای به صورت فیلم درآمده است.
یك فكر خوب دیگر هم برای عملی كردن وجود دارد. این كه اندازه ی ابعادفضانوردان در لباس های فضایی شان و ابعاد واقعی درب ورود و خروج ماه نشینرا اندازه بگیرید. همچنین ابعاد داخلی ماه نشین را اندازه بگیرید و پس ازآن خواهید فهیمد كه فضانوردان (یا همان دروغگوها) نمی توانسته اند با لباسفضانوردی از درب ماه نشین وارد آن شوند یا از آن خارج شوند. (واقعاً حواسپرتی هم حدی دارد). محل لولاهای درب ورود و خروج توجه كنید و سپس به شبیهساز آموزش ماه نشین نگاهی بیندازید و همه ی ابعاد را اندازه بگیرید (همه یآنهایی كه در بالا گفته ام) و حالا حواستان به محل لولا های درب ورود وخرج خیلی بزرگتر باشد تا روشن شوید...
ناسا ادعا می كند كه لباس های فضایی ای كه فضانوردان پوشیده بودند،در سطح ماه فشارشان را 5psi بالاتر از فشار محیط برده اند (فشار خلأ صفرpsi است) ما دستكش هایی را كه ناسا ادعا می كند فضانوردان در دست كرده اندرا امتحان كردیم و فهمیدم كه آنها از مواد قابل انعطاف ساخته شده اند وهیچ وسیله ی مكانیكی، الكتریكی یا هیدرولیكی در آنها تعبیه نشده است تاهنگامی كه آنها را در دست دارند، به انگشتان آنها كمك می كنند. آزمایش هابه روشنی نشان می دهد كه چنین امكان استفاده كردن از چنین دستكش هایی وجودندارد به طوری كه پوشنده ی آنها امكان خم كردن مچ یا انگشتان را برایانجام هیچ كاری ندارد وقتی كه با فشار پنج psi بالاتر از فشار محیط پرشدهباشد، حالا در خلأ باشد یا در جو زمین (فرق نمی كند). به واقع ناسا فیلمها و عكس هایی را نشان داد كه درآنها فضانوردان از دست ها و انگشتان شانبه راحتی در طی به اصطلاح سفر به كره ی ماه، استفاده می كنند. فیلم بهوضوح نشان می دهد كه به هیچ وجه هیچ فشاری درون دستكش ها وجود ندارد...شرایطی كه در آن بیهوش شدن به علت كاهش فشار اتمسفر به صورت آنی و انفجاریرخ خواهد داد و نتیجه ی آن تقریباً مرگ ناگهانی است، اگر واقعاً فضانورداندرمحیط خلأ باشند. اگر باور نمی كنید، خودتان امتحان كنید. یك آزمایش سادهاست و لازم نیست كه حتماً متخصص موشك باشید. اینها چند دلیل، از بیش از یكصد دلیل ساده و راحت برای اثبات قابل قبول علمی ماجرا بود كه نشان می دهدچگونه ناسا و برنامه ی فضایی آپولو بزرگترین دروغ هایی بوده اند كه بهمردم راست پندار جهان، قبولانده شده است.
ما تلاش كردیم كه اطلاعاتی در مورد فعالیت هایی در منظومه شمسی كههمزمان با پروژه ی آپولو فعال بوده اند، تهیه كنیم. فهمیدیم كه ایناطلاعات برای تمام روزها و تمام سالها قابل دسترسی است، غیر از روزها وساعت هایی كه مأموریت آپولو(به اصطلاح) در حال انجام بوده است. ایناطلاعات از هیچ سازمان دولتی شامل ناسا، سازمان ملی اقیانوس و اتمسفر(NOAA) و رصدخانه دریایی قابل تهیه نیست. این اطلاعاتی است كه به طور عادیجمع آوری می شود (چیز عجیبی برای پنهان كردن ندارند) و شامل تاریخ هایپرتاب، تاریخ ها و زمان های فرود و آسیب های سنگین ناشی از پرتوها میباشد. این اطلاعاتی است كه باید وقتی كه فضانوردان با ماه پیما روی ماهحركت می كرده اند، مشاهده می شده است، اگر كه به واقع فضانوردی روی ماهبوده باشد. این اطلاعات قابل دسترسی نیست چرا كه اثبات خواهد كرد كه آنفضانوردان كذایی مثل سیب زمینی برشته شده اند. جسد آنها باید به زمین بازمی گشت اگر واقعاً آنها، تلاش كرده اند چنین مأموریتی انجام دهند.


به علاوه، اگر تمام دلایل بالا را كنار بگذاریم فیلم ها و عكس هاییمأموریت آپولو به راحتی جعلی بودن آن را اثبات می كند. هر كسی با كمترینسطح اطلاعات درباره ی استودیوهای فیلم برداری، استودیوهای نورپردازی وواقعیت های فیزیكی ماه به راحتی می تواند ثابت كند كه مدارك بصری پروژه یفضایی آپولو (عكس ها و فیلم ها) توسط ناسا جعل شده است. هیچ فیلم رنگی ایبرای بشر این قدر شناخته شده نیست كه شامل چنین جزئیات عالی در سایه ها وقسمت های روشن عكس هایی كه گفته می شود روی ماه گرفته اند، باشد.

هر عكاسحرفه ای كه این عكس ها را ببیند به شما می گوید كه چنین عكس هایی در محیطهای كنترل شده ای گرفته شده اند و چنین عكسی متعلق به محلی با تابش مستقیمنور خورشید، و آنهم در خلأ نیست. بعضی از این اشكالات و اختلاف ها در عكسها چنان است كه حتی كسانی كه هم كه خیلی خوش بین هستند، وقتی این اختلافاترا برای آنها روشن كنی به مِن و مِن شنیدنی ای می افتند. بعضی ها واقعاًبه یك شوك آرام فرو می روند. برخی در هم می ریزند و گریه می كنند. من خودمكسانی را دیده ام كه به شدت عصبانی شده اند و در حالی كه این عكس ها راپاره می كنند، جیغ هم می زنند.
كلینیك نكت (kleinik nekt) فرمانده ی عملیات های ناسا در زمان پروژهی آپولو، الآن هم "عضو فراماسونری سی و سومین مرتبه " است و برادرش همحاكم مطلق و مشهور هیئت سی وسومین مرتبه از رسم اسكاتلندی باستانی وپذیرفته شده ی فراماسونری است (فرماسونری یعنی فراموش خانه) این عضویتجایزه ی او برای مقاومت در چنین ماجرایی بوده است. همه ی گروه اولینفضانوردان فراماسون بوده اند. عكسی از نیل آرمسترانگ (اولین كسی كه مثلاًروی ماه پیاده شد) در خانه ی معبد واشینگتن وجود دارد كه در آن نواری كهعلامت فراماسونری است روی ران او آنهم بر روی ماه قرار دارد. همه ی اعضایبلند پایه ی رسمی ناسا جزء اشراقیون، ماركسیست ها یا كمونیست بوده اند وهستند.
اتحادجماهیر شوروی فقط یك برنامه ی فتح ماه سرنشین دار را برنامهریزی كرده آن طور كه من تحقیق كردم كیهان نوردهای شوروی وقتی كه از كمربندون آلن بالاتر رفته اند، جزغاله شده اند. شوروی هیچ گاه دوباره تلاشی برایفرستادن انسان به كمربند ون آلن یا بالاتر از آن صورت نداد. (كاری شبیهكاری كه عقل سلیم می كند). وقتی كه انسان نمی تواند از تشعشعات سنگینكمربند ون آلن جان سالم به در ببرد، چگونه می تواند روی ماه فرود آید؟اتحاد جماهیر شوروی برنامه ی فرستادن انسان به ماه را منحل كرد.
اثری كه این ماجرا بر روی انسان های جهان داشت، این بود كه اگر ما میتوانیم به ماه سفر كنیم، دیگر موجودات زنده ی كیهان هم می توانند به زمینما سفر كنند. سناریوی حمله ی بیگانگان به زمین از آن زمان مرسوم شده است.
فاش سازی های اخیر در باره ی طبیعت كلاهبردار ناسا و برنامه ی فضاییآپولو كه توسط اداره ی اطلاعات ودیگران صورت گرفت موجب سیل تبلیغات وبرنامه ی تلویزیونی شد تا مردم گول خورده در خواب عمیق جهالت باقی بمانند.بلندپروازترین آنها "آپولو 13 " و "از زمین تا ماه " هستند كه در هر دوبازیگر و تهیه كننده ی معروف، تام هنكس كار كرده است.
ادامه مطلب

پنجشنبه 20 شهریور 1393

لبخند حضرت آقا

   نوشته شده توسط: علی    نوع مطلب :عكس و پوستر  ،

عکس/ لبخند حضرت آقا


پنجشنبه 13 شهریور 1393

دانلود دو همایش 36 و 37 روایت عهد استاد رائفی پور

   نوشته شده توسط: علی    نوع مطلب :فیلم كلیپ و سخنرانی ،


هر دو تاش خیلی جالبه ولی صنعت کشاورزیش خیلی ناراحت کنندست


دانلود سی و هفتمین همایش روایت عهد با موضوع “صنعت کشاورزی ،فرصت ها و تهدید ها”

دانلود صوت با لینک مستقیم و حجم ۶۰ مگابایت

اللهم عجل لولیک الفرج


دانلود سی و ششمین همایش روایت عهد با موضوع “غزه”

دانلود صوت با لینک مستقیم و حجم ۵۲ مگابایت

اللهم عجل لولیک الفرجمنبع:www.faraghlit.comدوشنبه 3 شهریور 1393

درسی از کربلا برای ظهور

   نوشته شده توسط: علی    نوع مطلب :نکته های ناب ،

ﺁﯾـﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻬﺠـﺖ ﺭﺣﻤـﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ :
ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻋﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺩﺭ ﻓﺮﺝ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪیﺍﺭﻭﺍحنافداه
ﺩﻋﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻘﺎﯼ ﺍﯾﻤـﺎﻥ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﻗﺪﻡ ﺩﺭ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﮑـﺎﺭﺁﻥ
ﺣﻀﺮﺕ ﺗﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﮐﻮﻓﯿﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ (ﻉ) ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼﺁﻣﺪﻥ
ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ " ﺗﻌﺠﯿﻞ" ﮐـﺮﺩﻧﺪ؛ ﺍﻣـﺎ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻭﻗﺘﺶ، ﺍﻣﺎﻡ ( ﻉ) ﺭﺍ ﻓﺮﻭﺧﺘﻨﺪ.1


مداومت کردن بر خواندن دعایی که شیخ صدوق به سند خود، از عبد اللَّه بن سنان روایت کرده که گفت: حضرت ابوعبد اللَّه امام صادق ‏علیه السلام فرمود: پس از این، شبهه ‏ای شما را خواهد رسید، که بدون نشانه دیده شدنی و امام هدایت کننده ‏ای خواهید ماند و از آن نجات نمی‏یابد، مگر کسی که دعای غریق را بخواند. راوی گوید: عرضه داشتم: دعای غریق چگونه است؟ فرمود: چنین بگوید: «یا اَللَّهُ یا رَحْمنُ یا رَحِیمُ یا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلی دِینِکَ»؛ ای خداوند! ای رحمان! ای مهربان! ای دگرگون کننده دل‏ها! دل مرا بر دینت پایدار کن.
راوی گوید: من گفتم: «یا اَللَّهُ یا رَحْمنُ یا رَحِیمُ یا مُقَلِّبَ القُلُوبِ وَالأَبْصارِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلی دِینِکَ». فرمود: البته خداوند دگرگون کننده دل‏ها و دیده‏ها است، ولی همین‏طور که من می‏گویم، تو نیز بگو: «یا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلی دِینِکَ». 1 . و شیخ نعمانی در کتاب الغیبة به سند خود، از حمّاد بن عیسی، از عبد اللَّه بن سنان روایت آورده که گفت: من با پدرم به محضر امام ابوعبد اللَّه صادق ‏علیه السلام شرفیاب شدیم، پس آن حضرت فرمود: چگونه خواهید بود اگر در حالی واقع شدید که امام هدایتگر و نشانه آشکاری نباشد (دیده نشود)؟ که از آن حیرت و سرگردانی نجات نیابد، مگر کسی که به دعای غریق (یا حریق) دعا کند. پدرم گفت: به خدا سوگند! این بلا است. پس فدایت شوم! در آن هنگام چگونه رفتار کنیم؟ فرمود: هرگاه چنان شد - و تو آن زمان را درک خواهی کرد - به آنچه در دست دارید [از عقیده راستین] متمسّک شوید، تا آن‏که امر برایتان به خوبی روشن شود. 2

منابع:

http://www.arteshi.com/showthread.php?t=19328


http://www.yaraneentezar.com/content/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D9%82


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات