تبلیغات
روزگار غریب 2 - فرض کن حضرت مهدی به تو ظاهرگردد
جمعه 26 اردیبهشت 1393

فرض کن حضرت مهدی به تو ظاهرگردد

   نوشته شده توسط: علی    نوع مطلب :نکته های ناب ،

 

فرض کن حضرت مهدی برتو ظاهرگردد!

ظاهرت هست چنانی که خجالت نکشی؟

باطنت هست پسندیده و صاحب نظری؟

خانه ات لایق اوهست که مهمان گردد؟

لقمه ات درخوراوهست که نزدش ببری؟

پول بی شبه و سالم زهمه دارائیت داری

آن قدرکه یک هدیه برایش بخری؟

حاضری گوشی همراه توراچک بکند؟

با چنین شرط که درحافظه دستی نبری؟

واقفی بر عمل خویش توپیش از دیگرانش

می توان گفت به تو شیعه اثنی عشری…؟
منبع:http://revayatno.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B6-%DA%A9%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF/