تبلیغات
روزگار غریب 2 - ویژگی های 10 گانه موجوداتی به نام مردم از منظر دولت تحقیر و تهدید !

1

 1. مردم موجوداتی هستند که مشغول زندگی در باغ پسته و اراضی عالیجناب هاشمی و خاندان و آقازاده های گرامی هستند .
 2. مردم موجوداتی هستند که هیچ حقی برای آگاهی از مفاد مذاکرات و توافق نامه های ما با طرف های خارجی بر سر منافع ملی ندارند .
 3. مردم موجوداتی هستند که بالذات حقی برای بهره مندی و دریافت یارانه ندارند و این ما هستیم که باید تشخیص دهیم حقی دارند یا نه .
 4. مردم موجوداتی هستند که باید امیدوار باشند که مورد لطف ما قرار گیرند و مشمول دریافت سبد کالا شوند و برای دریافتش در سرمای زمستان در صف های طولانی بایستند .
 5. مردم موجوداتی هستند که برای دریافت یارانه شان باید رسما فرم پر کنند و نزد ما اعتراف کنند که افراد بدبخت ، محتاج ، نیازمند و البته خائن به پیشرفت و توسعه کشور هستند .
 6. مردم موجوداتی هستند که هیچ حریم شخصی خاصی ندارند و ما مجاز هستیم بر خلاف قانون ، به حساب های بانکیشان سرک بکشیم.
 7. مردم موجوداتی هستند که ما به راحتی تهدیدشان می کنیم که اگر در حساب های خودتان و تمام جد و آبادتان سرک کشیدیم و تشخیص دادیم که نیازمند نیستید ، 3 برابر جریمه تان می کنیم تا ادب شوید و بی خود و بی جهت دنبال گرفتن یارانه تان نباشید .
 8. مردم موجوداتی هستند که در ایام تبلیغات انتخاباتی به راحتی در چشمشان نگاه میکنیم و به آنها وعده دروغ می دهیم که بعد از انتخاب شدن ، 100 روزه مشکلاتتان را حل می کنیم و واریز یارانه های نقدیتان را متوقف نمی کنیم و تازه سبد کالا هم بهتان می دهیم .
 9. مردم موجوداتی هستند که صرفا برای ایام انتخابات ساخته شده اند و در خارج این ایام دیگر خاصیت آنچنانی برایشان مترتب نیست !
 10. مردم موجوداتی هستند که فقط به ما رای داده باشند ، پیام انتخابات را دریافته باشند ، از ما انتقادی نداشته باشند و خلاصه دست بوس ما و خاندان عالیجناب هاشمی باشند .منبع افسرن